Lexicons dotNet:utbildning

Har gått igenom med godkänt resultat Lexicons dotNet:utbildning
1:a December tog jag Microsofts AZ900
Aktuell PDF:cv finns här.

Signaltekniker vid järnvägen

Mitt betyg från signalteknikerkursen i Falköping finns här (betyg_20150609222916638)

LinkedIn kurser

Certifikat från genomgångna LinkedIn(Lynda):kurser

PKI

PKI handlar om publika nycklar och deras motsvarande privata dito och certifikat som signeras av

en yttre entitet. Den här entiteten (certifikatutfärdaren) accepteras av flera organisationer. Certifikatutfärdarens certifikats privata nyckel måste skyddas av utfärdaren.

Det signerade certifikatet är värdelöst om man inte har tillgång till den privata kodnyckeln

min PKI:struktur

Jag har arbetat med att lägga upp en egen struktur för en 3-lagers certifkatutfärdningsstruktur.

Därför finns en rotcertifikatet här(SkaraborgfakirRotkontrollant.crt) och den tillhörande annulleringslistan här

Hantering av signering av certifikat ska hanteras halv-automatiskt av kod i CFengine.

Kunskaper

CFEngine
JavaScript
En av uppgifterna i JavaScript-delen av dotNet kursen är ett Sokoban-spel. Det finns här.
Stefan Niskanen Skoglund Högalidsgatan 36 521 61 Stenstorp 0702719893

Valid HTML 4.01 Strict